000017

De MSR is een onafhankelijke adviesraad. De MSR adviseert gevraagd en ongevraagd de sport- en recreatieverenigingen, individuele sporters, ambtenaren, gemeenteraad en het college van B&W. De MSR treedt ook op als intermediair tussen verenigingen en gemeente Maassluis.
De MSR is hét centrale aanspreekpunt en vraagbaak voor sportverenigingen, van groot tot klein, op alle terreinen waarbij hulp gewenst is.
Ook organiseert de MSR met plezier themabijeenkomsten en workshops voor verenigingen.

Sportgala
Elk jaar wordt in februari het Sportgala gehouden. Tijdens dit Sportgala worden de Maassluise sportkampioenen gehuldigd en in het zonnetje gezet. Tevens worden de sportvrouw, sportman, sportploeg en het sporttalent van het jaar gekozen.
Sinds 2014 wordt de Vopak Sportstimuleringsprijs uitgereikt. De naam spreekt voor zich!

Website
Via onze vernieuwde site www.msrmaassluis.nl kunt u gemakkelijk met ons in contact komen. Op deze site kunt u meer informatie vinden over de actieve werkgroepen en aankomende activiteiten, die door de MSR worden georganiseerd.

De MSR heeft plaats voor nieuwe leden
De MSR is op zoek naar inwoners van Maassluis die zich willen inzetten voor de sport en recreatie in Maassluis. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer Hanneke Volker, email secretaris.msrmaassluis@gmail.com of via de website.