avt-kan-voor-u-de-opname-van-een-vergadering-of-interview-uitwerken-met-spraakherkenning2
de MSR zal 20 november a.s. in het stadhuis vergaderen
Het is een vergadering, die gedeeltelijk openbaar is.
In dit geval vanaf 20.30 uur. Insprekers moet zich vooraf melden via secretaris.msrmaassluis@gmail.com.