msr-logo

De Maassluise Sport- en Recreatieraad vergadert ca. 10 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u inspreken over een bepaald onderwerp, kan dat ook. Men wordt wel verzocht zich vooraf schriftelijk te melden bij de secretaris (secretaris.msrmaassluis@gmail.com). Deze vergadering wordt gehouden ten Stadhuize, Koningshoek en begint om 19.30 uur.

“Sport en Recreatie in Maassluis: voor iedereen, binnen en buiten” De leden van de MSR willen zich (nog) meer inzetten voor belangenbehartiging van verenigingen en instellingen en voor verenigingsondersteuning. Daarbij zal extra aandacht worden besteed aan de rol van de MSR als intermediair/consulent.

Agenda en adviezen
De MSR geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het College van B&W.
Op de agenda voor de a.s. vergadering staan o.a. naast de reguliere, de volgende punten: Sportnota 2013-2017 en Rapportage, Recreatienota, voortgang Polderij Lickebaert en nieuws uit de verenigingen.
Zie ook www.msrmaassluis.nl

Volgende vergadering
De volgende MSR-vergadering is 28 mei a.s. Ook deze keer in het stadhuis, aanvang 19.30 uur.