gemeente

Een overzichtelijke en inzichtelijke administratie wordt door organisaties niet zelden als rompslomp ervaren. Toch verschaft een goede administratie het noodzakelijk inzicht in het reilen en zeilen van uw vereniging. Iets dat zeker in deze tijd van groot belang is. Ook indien u fondsenverstrekkers en subsidiegevers wilt benaderen, dient u de financiële positie van uw organisatie te kunnen overleggen. Het Vrijwilligerssteunpunt biedt u daarvoor gratis ondersteuning met een financieel adviseur. Hij kan u adviseren omtrent de volgende zaken:

  •   Het mede helpen opstellen en/of analyseren van uw balans en winst- en verliesrekening.
  •   Het opstellen van een kostenbegroting, mede ten behoeve van het vaststellen van de hoogte van de contributie.
  •   Het voeren van correspondentie en/of gesprekken van financiële aard met derden.
  •   Het begeleiden van nieuwe bestuursleden (met name de rol van penningmeester).

Interesse? Neem vrijblijvend contact op met Hanneke Kerssemeijer; h.kerssemeijer@maassluis.nl of 010-5931556. Zij  zal  u in contact  brengen met genoemde financieel adviseur.